"ನಮಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ" - ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತು ಸುವರ್ಣ ಚಾನೆಲ್ ವರದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾಸಿರ್ ಹಸನ್.

Thu, 09/28/2017 - 06:01 -- web editor