ಆರೋಗ್ಯವೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶಕ್ತಿ

ಪಾಪುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ರೋಶ

kawebadmin's picture
Thu, 10/30/2014 - 06:58 -- kawebadmin

ಹುಣಸೂರು: ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿಶ್ವದ ಬೃಹತ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಪಾಪುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮದ್ ತಬ್ರೇಜ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.

Subscribe to RSS - ಆರೋಗ್ಯವೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶಕ್ತಿ